دیگ آب گرم

دیگ آب گرم

دیگ های فولادی آب گرم و آب داغ شرکت تولیدی و صنعتی توان بخار با گواهیاستاندارد شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تولید می شوند . دیگ های آب گرم و آب داغ این شرکت با توجه به بازده بالای حرارتی و تحمل فشار بالا در موتورخانه هایی که محدودیت فضا در آن ها نیست ترجیح داده می شوند . شرکت توان بخار طراحی دیگ های آب گرم خود در ظرفیت های 100/000 کیلو کالری تا 16/000/000 کیلو کالری وبا سطح حرارتی بر اساس 5 فوت مربع در ازای هر اسب بخار انجام می دهد که لازم به ذکر است که این میزان سطح حرارتی باعث پائین آوردن میزان قابل ملاحظه ای در هزینه سوخت می شود .دیگ های آب داغ توان بخار درظرفــــیت های  بالا از نوع سه عبوری wet back(عقب خیس) و ظرفیت پائین از نوع سه عبــــوری (عقب خشک)Dry backطراحی شده است .همچنین لازم به ذکر است که جوشکاری ها توسط جوشکار های ماهردارای گواهی جوشکاری (Certificate) انجام می پذیرد .در ابتدا در صورت صلاحدید بازرس مربوطه جنس ورق مصرفی  و لوله ها مورد بررسی و آزمایش ومطابقت با  Certificateهای ارائه شده قرار می گیرد .در پایان هر مرحله از جوشکاری ، کلیه جوش ها توسط بازرس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  به صورت Ultrasonic  مورد بررسی کیفی قرار می گیرد . سپس دیگ تولید شده  مورد تست هیدرو استاتیکی 1/5  برابر فشار طراحی قرار می گیرد  و در نهایت ایزوله نهائی و کاور وسپس تست گرم می شود . از ویژگی های مهم شرکت تولیدی و صنعتی توان بخار که باعث می شود مشتری به محصولات تولیدی این شرکت اطمینان کامل یابد این است که در طی این بازرسی های به عمل آمده از محصول ، از مشتری دعوت به عمل می آید تا در این بازررسی ها حضور فیزیکی داشته و از نزدیک امکان رویت گزارشات حین بازرسی را داشته باشد ، همچنین خریدارمحترم  می تواند به جهت اطمینان از جنس متریال مصرفی قطعه ای از فولاد و لوله مصرف شده را  مورد آزمایش وآنالیز  قرار دهد .

تلاش این شرکت جلب رضایت مشتری است .

 

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)