درباره چیلر کاران

درباره ما:

بنیان گذاران شرکت چیلر کاران ابتدا این شرکت را با هدف انجام خدمات گازرسانی مسکونی ، تجاری و صنعتی با نام احسان گاز ثبت نمودند (سال ۱۳۶۶). انجام خدمات این شرکت محدود به تعدادی از شهرستان ها بود که با گسترش فعالیت ها و افزایش پرسنل ، این شرکت آرام آرام فعالیت های خود را گسترش داده و با ثبت نام تجاری احسان افروز مشعل وارد فضای جدیدی از ارائه خدمات تاسیسات مکانیکی در سراسر ایران شد(سال ۱۳۷۲). با اوج گیری ورود کالاهای چینی به کشور ، سیاستگزاران شرکت احسان افروز بر آن شدند قدم هرچند کوچکی در زمینه کاهش وابستگی کشور عزیزمان ایران به این کالاهای اکثرا کم کیفیت بردارند و با ادغام چند شرکت کوچک تولید کننده(سال ۱۳۸۸) و نیز یاری خداوند متعال در مدت کوتاهی توانستند رزومه پرباری در این زمینه از خود برجای بگذارند

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)